LT RU
Lietuvos sentikių kultūros paveldas
APIE PROJEKTĄ
SENTIKIAI
GALERIJA
KONTAKTAI

2012–2014 m. Lietuvių kalbos institutas vykdo Lietuvos mokslo taryba finansuojamą mokslo tyrimų projektą „Lietuvos sentikių kultūros paveldas XVIII-XX a.: raštijos paminklai ir ikonų tapyba“ (sutarties Nr. VAT-51/2012).

Viena iš šio projekto užduočių suskaitmeninti Lietuvos sentikių kultūros paveldą, atrenkant, aprašant ir skelbiant duomenų bazėje 1996–2013 m. lauko tyrimo metu surinktą fotomedžiagą (daugiausia cerkvių ikonostasus, interjerus ir ikonas).

1996–2005 m. Vilniaus universiteto Tarpdisciplininės sentikių tyrimo grupės ir fotografo Aloyzo Petrašiūno lauko tyrimo metu Lietuvos sentikių religinėse bendruomenėse, kaimuose bei privačiuose namuose surinktas gausus fotoarchyvas jau tapo itin aktualus ir iš dalies unikalus. Praėjo ne tik 10–16 metų, bet išnyko kai kurie sentikių kaimai, apnyko beveik visos kaimo cerkvės (didelio masto ikonų vagystės) ir neliko daugelio senbuvių.

1996–2005 m. sukaupto fotoarchyvo suskaitmeninimas reikšmingai papildo trūkstamus duomenis apie dabartinės Lietuvos sentikių materialųjį (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) kultūros paveldą. Jo sklaida pasitarnautų tolesniems Lietuvos sentikių istorijos, knygotyros, ikonų tapybos ir cerkvių architektūros tyrimams bei prisidėtų prie krašto rusų sentikių tapatybės išsaugojimo.

1996–1998 m. lauko tyrimų ekspedicijas finansavo Atviros Lietuvos fondas bei Vilniaus universitetas.

Bazėje paskelbta apie 1500 vaizdų su aprašais. Publikuojami objektai skirstyti geografiniu ir tematiniu (bažnyčios ir jų interjerai, etnografiniai objektai, žmonės ir kt.) principu. Fotografijų aprašų laukuose nurodoma fotovaizdo kilmės vieta, objekto (-ų) charakteristika, metai. Nuotraukų autorius yra Aloyzas Petrašiūnas, jeigu nenurodyta kitaip.